Nääs Körfestival

Nääs Körfestival lördag 8 augusti 2019. Festivalen genomförs i samarbete med Körcentrum Väst och Nääs Slott med stöd av Leader Insjöriket.

Nääs Körfestival är en festival som sedan starten i augusti 2017 vill etablera sig som en nyskapande körfestival med konceptet att körerna förhåller sig till ett aktuellt omvärldstema. Körfestivalen bildar ett nav för olika konstnärliga ingångar runt aktuella omvärldsfrågor. I den första festivalen 2017 deltog 17 körer och 725 körsångare som uppträdde under tre dagar på fem olika scener. För mer info besök gärna körfestivalens hemsida; www.naaskorfestival.se.