Matilda Ekdahl /// HDK

Infiltrerad

Vad gör att ett föremål får ett värde, blir synligt och vem bestämmer det. Behöver det lyftas ur sin kontext in i en annan, till ett museum eller galleri, där det innanför glas eller på ett exklusivt sätt framträder. Eller kan den som låter sitt öga se det vackra, se tinget för vad det är i sin alldeles egna kontext, tillge det ett värde.
      Det var så det började, jag såg någonting vackert i ett torkat uttjänt kaffefilter. Hur den bruna kafferanden upptill på filtret gav synbara distinkta kanter, där former och mönster framträdde. Det väckte min fantasi till liv och jag såg en potential i dem. Hur kan jag skapa liv och samtidigt ge ett nytt värde till någonting som tjänat sitt syfte. Vad händer om jag börjar samla, får upp en mängd, ett arbetsmaterial som blir användningsbart på en rad olika sätt.
      Det kom att bli tydligt under arbetets gång, att storheten har legat i det lilla, utifrån det har mitt arbete fått växa. Min process har handlat om att låta mig undersöka möjligheter ett kaffefilter kan ge, där görandet har fått stå i fokus, snarare än att finna ett svar eller nå ett visst resultat. Min nyfikenhet och drivkraft har tagit mig över gränser och områden, vilket leder mig mot ytterligare utforskande.Vernissage
Lördag 19 november kl 12:00

Utställningen pågår
19 november - 30 december 2016  Bild: Matilda Ekdahl

Bild: Matilda Ekdahl

Bild: Matilda Ekdahl

Bild: Matilda Ekdahl

Bild: Matilda Ekdahl