Projektrum

Linnea Rosenqvist

DAG 11688

Bild: Linnea Rosenqvist

Runt oss sker hela tiden förändringar, och överallt finns rörelse. Förändringar, rörelse, svängningar är grunden till all tidsmätning. I sin utställning utgår Linnea Rosenqvist ifrån små vardagliga händelser för att undersöka vad det abstrakta begreppet tid kan vara och hur olika händelser över tid förhåller sig till det stora sammanhanget vi ingår i. På vilket sätt våra vardagliga handlingar knyts an till en större för oss oöverblickbar berättelse. Linnea Rosenqvist följde en lista med fem punkter som hon utförde varje dag under ett år. En gång fanns inget före, ingen tid, ingenting. En utställning som leder till nya frågor och säkert väcker nya synpunkter.Vernissage
Lördag 19 mars kl 12:00

Utställningen pågår
19 mars - 17 april 2016