Projektrum

En grå tid mellan februari och mars

Anna Smillidotter
Knappens funktion är att stänga och sätta ihop saker. En funktionell detalj i ett klädesplagg. Jag tar knappen ur dess ursprungliga sammanhang och placerar den i rummet.

Brita Huggert
Slowly quick movements (Långsamt snabba rörelser)
Verket handlar om förändringars ytterst långsamma rörelser

Ea ten Kate
A bomb in the forest, a lesser shield.
The city is under siege - and that"s OK.

Helena Engarås
Tyg, många streck, färg och tråd. Utblick, inblick, ögonblick.Vernissage
Lördag 13 februari kl 12:00

Utställningen pågår
13 februari - 13 mars 2016  Bild: Anna Smillidotter

Bild: Brita Huggert

Bild: Ea ten Kate

Bild: Helena Engarås