FRAGMENT - textil skulptur med närvaro

Eva Best /// textil

Eva Best examinerades från Konstfack 1977 och hennes diplomarbete var inom textiltryck. Hon har sedan dess experimenterat och fördjupat sig inom en rad olika färgnings samt reservagetekniker. Det centrala i hennes yrkeskarriär har varit och är att hitta nya kombinationsmöjligheter med textil som utgångspunkt.

Eva Best har sedan 2000 fördjupat sig inom färgning samt att strukturera en textil yta både på natur och syntetiska material. Främst har hon fördjupat sig inom Shibori, en japansk textil hantverksteknik som fick en global renässans under sent 1990-tal.

Numera blandar hon textila tekniker från olika textila fält som hon använder på ett intuitivt och fritt sätt. Utmaningen och drivkraften är att se hur långt man kan tänja ett textilt material samt vilka uttyck som kan nås. Eva Best vill få fram textila material med karaktär samt uttrycksfullhet och som förvånar.

Textilier som utstrålar förgänglighet, skörhet och föränderlighet. Utställningen Fragment på Nääs kommer att vara en utställning där Eva Best med hjälp av 3d printer hittar nya utrycksmöjligheter som förstärker det taktila uttrycket. En pågående process där hon kombinerar traditionellt hantverk med ny teknik.

Utställningen på Nääs är ett embryo, en början för en ny typ av textil gestaltning.Vernissagekort (pdf 41kB)

CV (pdf 91kB)Vernissage
Lördag 13 februari kl 12:00

Utställningen pågår
13 februari - 13 mars 2016« Tillbaka  Bild: Eva Best