Helena Sandström /// smyckekonst

Foliage

Foliage är det engelska ordet för lövverk och i sin utställning på Nääs Konsthantverk, galleri, utgår Helena Sandström från några stycken olika bladformer som hon varierat på ett flertal olika sätt. Helena Sandström har arbetat med att skapa volym ur en plan yta, att varken lägga till eller ta bort material utan endast genom sågningar och vikningar skapa olika volymer och skuggbildningar. I sina arbeten som hon nu presenterar har hon strävat efter att ge metallen en pappersliknande karaktär genom att överföra de skissartade uttryck som hon fick från förarbetet då hon arbetade med tunn papp och skalpell. Efter att de etsats får hennes arbeten en vacker, skör och levande yta. Det blir vackra smycken att bära varsamt. Precis som vi själva bärs fram i levande livet.

Helena Sandström utexaminerades från Konstfack, metallformgivning, Master of Fine Arts 1997. Hon är representerad på Nationalmuseum, Stockholm, samt Röhsska Museet, Göteborg.

Helena Sandström har deltagit i ett flertal utställningar i Sverige och utomlands och erhållit ett flertal olika stipendier.

CV (pdf 106kB)

Vernissagekort (pdf 55kB)Vernissage
Lördag 31 maj kl 12:00

Utställningen pågår
31 maj - 29 juni 2014« Tillbaka  Bild: Helena Sandström

Bild: Helena Sandström

Bild: Helena Sandström

Bild: Helena Sandström