Frida Breife /// textil

Ordning och oreda

Frida Breife inspireras och utgår ofta från vardagliga ting och händelser. Det kan vara ett tygstycke som har håligheter eller fläckar som får henne att minnas. Ett fotografi från sin mammas barndom, eller en händelse från lämningen på förskolan i morse. Denna gång berättar hon om det vardagliga kaoset och sin strävan efter ordning.

Läs mer »

  Bild: Frida Breife

Projektrum

HDK Steneby

Avtryck - Tunica Intima

Sara Henriksson, Elvira Jönsson och Miranda Solodovnikoff går andra året på HDK vid Steneby, Textil - Kropp - Rum. I denna utställning visas deras idéskisser - Verk för Östra Sjukhusets huvudentré - som de har arbetat med under kursen Material, Kropp och Rum.

Läs mer »

  Bild: Sara Henriksson


WORKSHOPS

Show Me Your Craft

ANGELA CHALMERS /// Cyano-Print en fotografisk teknik
SERENA PARTRIDGE /// Textil konst i miniatyr

Unika WORKSHOPS med två engelska konsthantverkare/konstnärer från norra England. Dessa workshops ingår i utstaällningen »Show Me Your Craft» på Nääs Konsthantverk. »Show Me Your Craft» är en samlingsutställning med konsthantverkare/konstnärer frĺn norra England och Västra Götaland. Varje workshop pågår i 3 timmar.

Workshop Steneby 23/5 2017:
https://simplesignup.se/event/95303

Workshop Nääs 27/5 2017:
https://simplesignup.se/event/95301

  Bild: Angela Chalmers

Bild: Serena Partridge


A Clear Day - konst i slottsparken

Vernissage 20 maj

Fem nordiska Land Art-konstnärer bjuds in till att skapa utomhusverk utifrån ett givet koncept i den stora Slottsparken vid Nääs Slott. Projektet vill att konstnärerna med detta som utgångspunkt förhåller sig till en valfri historisk plats i valfri tid utmed denna den första folkvandringens sträckning från Afrika till Skandinavien. Vi tänker att varje utvald konstnär "får" eller "tar" ett land/område och med utgångspunkt från platsen skapar ett eller flera verk utifrån temat det tänkta temat. I samband med att utställningen pågår äger ett flertal seminarier och workshops rum...

Läs mer »